Sürekli İyileştirme Çalışmaları

Aşağıda yer alan bağlantılardan yüksekokulumuzda yürütülen iyileştirme çalışmaları ile ilgili dosyalara ulaşabilirsiniz:

Ulaştırma Meslek Yüksekokulu Faaliyet Raporları: 2021

Ulaştırma Meslek Yüksekokulu Eylem Planları: 2022