Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı


Dersler - AKTS Kredileri Öğretim Elemanları AKTS Bilgi Paketi

Program Profili

Ekonomik ve sosyal yaşamın en önemli unsurlarından olan ulaşım, ülke boyutunda diğer etkenler ile etkileşim içindedir. Ulaşım modlarından biri olan hava yolu taşımacılığının insanlığa ekonomik, ticari, sosyal, kültürel ve siyasi açılardan çok önemli faydaları bulunmaktadır. Bu nedenle tüm ekonomik ve siyasi krizlere karşın hava yolu taşımacılığı sektörü, dünya genelinde büyümeye devam etmektedir. Hava yolu taşımacılığı talebi ve buna bağlı olarak uçak sayısındaki artış, kabin hizmetlerinde yer alacak nitelikli uçuş personeline duyulan gereksinimi her zamankinden daha fazla artırmaktadır.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Ulaştırma Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan “Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı” ile hava yolu ulaşımında uçuş emniyeti ve güvenliğini en üst düzeyde tutan, müşteri memnuniyeti odaklı, sorumluluk sahibi, görev bilinci yüksek insan gücü yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Havacılık sektörü, uçuş emniyeti ve güvenliğinin sağlanması adına hem ulusal hem de uluslararası düzenlemelere tabidir. Program dersleri Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (International Civil Aviation Organization-ICAO), Türkiye’nin üyesi bulunduğu Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (European Aviation Safety Agency-EASA) ve Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (Eoropean Civil Aviation Conference-ECAC) ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün düzenlemeleri dikkate alınarak oluşturulmuştur. Ayrıca uçucu personel olmak belirli fiziksel nitelikler gerektirdiği için ileride uçuculuk niteliğini kaybetme olasılıklarını göz önüne alarak program mezunlarının, yer hizmeti faaliyeti yürüten işletmelerin yolcu ve harekât hizmetlerinde de kolaylıkla istihdam edilebilecek niteliklere sahip olmalarını sağlayacak derslere de programda yer verilmektedir. Uluslararası boyutta hizmet veren bir sektör olan hava yolu taşımacılığının vazgeçilmezi durumundaki yabancı dil ihtiyacı ise isteğe bağlı İngilizce hazırlık ve ders programında yer alan İngilizce derslerin yanı sıra İspanyolca, Rusça, Fransızca gibi seçmeli yabancı dil dersleri ile desteklenmektedir. 

Üniversitemiz ile THY A.O. arasında yapılan protokol ile hava yolunun, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı öğrencilerine gerek eğitim gerekse mezuniyet sonrası istihdam olanaklarının sunulması öngörülmüştür.