Sıkça Sorulan Sorular

Yüksekokulda geçme sistemi nasıl?

Yüksekokulumuzda 4’lü not sistemi uygulanmakladır. Mezun olabilmek için öğrencilerimizin 120 krediyi tamamlamış olması, not ortalamasının en az 2,00 olması, FF veya DZ dersinin olmaması gerekmektedir.

2020-2021 Akademik Yılı itibariyle yüksekokulumuzda İsteğe Bağlı Staj uygulanmaktadır. 

 

Devamsızlık süresi ne kadar?

Tüm programlarımızda %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Bir dersten dönemde boyunca %30’dan fazla devamsızlık yaptığınızda, o dersten devamsızlıktan kalmış olursunuz. Öğrenci, devamsızlıktan kaldığı dersi tekrar almak zorundadır.

 

Rapor geçerli mi?

Ders döneminde rapor geçerli değildir. Sadece sınav dönemlerinde rapor geçerlidir. Sınavınızın olduğu günden sonraki beş iş günü içerisinde raporunuzu öğrenci işlerine mazeret sınavı dilekçesiyle teslim etmeniz gerekmektedir.

 

Akademik danışman ne demek, akademik danışmanımı nasıl öğrenebilirim?

Akademik danışmanlığın amacı; öğrenciyi üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim, kariyer ve benzeri konularda yönlendirmek ve öğrenimi süresince izlemek; öğrenciyi her yarıyıl başında (yaz okulu dâhil) ders seçimi sürecinde bilgilendirmek; öğrencinin akademik durumunu öğrenciyle birlikte değerlendirerek alması gereken dersine/derslerine onay vermektir.

Akademik danışmanınızı Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖGRBİLSİS) üzerinden öğrenebilirsiniz.

 

Ders kayıtları ne zaman?

Akademik takvimde belirtilen tarihler arasında kayıt yenileme ve ders kayıt işlemlerinizi yapabilirsiniz.

 

Kayıt yenileme ve ders kaydında ne yapmam gerekir?

Öncelikle ÖGRBİLSİS üzerinden varsa ödemeniz gerekli tutarı öğrenmeli, ilgili bankaya yatırmalısınız. Sonrasında ders seçim işlemine başlayabilirsiniz. Sistem üzerinden alacağınız not durum belgesinde yer alan açıklamalar doğrultusunda almanız gereken dersleri seçmelisiniz. Gerektiği durumda yerine işlemini yapmalısınız. ÖGRBİLSİS üzerinden “kayıt onayı” vermelisiniz. Akademik danışmanınızla iletişime geçerek danışman onayını aldığınızda ders seçim işleminiz tamamlanmış olur. Ders programının çıktısını almalı ve danışmanına imzalatmanız gereklidir.

 

Derslerim çakışıyor, her iki dersi alabilir miyim?

Hayır. Tüm programlarımızda %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle çakışan iki dersi almanız mümkün değil. Öncelikle alttan kalan dersinizi almanız gerekmektedir.

 

Not yükseltmek için geçmiş olduğum dersi tekrar alabilir miyim?

Evet. Kayıt yenileme haftasında danışmanınıza Not Yükseltme Dilekçesi vererek ders seçim işlemini yapabilirsiniz. Ancak dersi tekrar aldığınızda notunuzu düşürmeniz halinde en son aldığınız not geçerli olmaktadır.

Aldığım dersten çekilmek istiyorum. Ne yapmam gerekir?

Derslerin başlamasından itibaren üç hafta içerisinde Dersten Çekilme Dilekçesi vererek çekilebilirsiniz. Bununla ilgili olarak danışmanınızın onayını da almanız gerekmektedir.


Ders intibak işlemi ne demek?

Diğer kurumlarda eğitim görüp başarılı olduğunuz eşdeğer derslerden muafiyet talep ettiğinizde, almış olduğunuz derslerin sorumlu olduğunuz derslerle eşleştirilmesi işlemidir. Başvurunuz üzerine yapılacak ders intibak işlemi için size verilen belgeyi kaybetmeyiniz ve ders kaydında buna göre ders seçiniz.

 

Derslerden muafiyet talep edebilir miyim?

Evet. Diğer kurumlarda eğitim görüp başarılı olduğunuz eşdeğer derslerden muafiyet talep edebilirsiniz. Bunun için önceden eğitim gördüğünüz yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) transkript ve ders içeriğinizi eklediğiniz dilekçe ile Öğrenci İşleri Birimine başvurmanız gereklidir.


Dersin sınavına giremedim. Mazeret sınavına girebilir miyim?

Mazeret sınavına girebilmeniz için Üniversitemiz senatosunda kabul edilen haklı ve geçerli nedenlerden birisinin olduğunu belgelendirmeniz gerekmektedir. Belgenizle birlikte Mazeret Sınavına Başvuru Dilekçenizi sınavların sona erdiği tarihi izleyen üç iş günü içerisinde Yüksekokulumuz Müdürlüğüne teslim etmeniz gerekmektedir.

 

Kayıt dondurmak istiyorum, ne yapmam gerekir?

Üniversitemiz senatosunda kabul edilen Haklı ve Geçerli Nedenlerden birisinin olduğunu belgelendirmeniz gerekmektedir. Belgenizle birlikte dilekçenizi Yüksekokul Müdürlüğüne teslim etmeniz gerekmektedir.

 

Yüksek onur ve onur belgesinin alınma şartları nelerdir?

Yüksek onur ve onur belgesi alma şartları Eskişehir Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21. Maddesinde açıklanmaktadır. Buna göre:

  • Herhangi bir dönemde aldığı en az 30 AKTS kredilik dersi başaranlardan ve dönem not ortalaması (DNO) 3,50 veya üzeri olan normal öğrenim süresindeki öğrenciler “Yüksek Onur Öğrencisi”, DNO’su 3,00 ile 3,49 arasında olanlar ise “Onur Öğrencisi” sayılır. Ancak disiplin cezası alan ve FF, YZ, DZ ve EK harf notu olan öğrenci belirtilen not ortalamasını sağlasa bile “Yüksek Onur Öğrencisi” veya “Onur Öğrencisi” sayılmaz.

  • Genel not ortalaması (GNO) 3,50 ve üzeri olanlar “Yüksek Onur Öğrencisi”, GNO’su 3,00 ile 3,49 arasında olanlar “Onur Öğrencisi” olarak mezun olur, bu durum öğrencinin diploma ekine işlenir. Ancak disiplin cezası alan öğrenci belirtilen GNO’sunu sağlasa bile “Yüksek Onur Öğrencisi” veya “Onur Öğrencisi” olarak mezun olamaz.

 

Yaz okuluna nasıl başvurabilirim?

Yaz okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında ayrı bir yarıyıl olmayıp bahar yarıyılının devamı niteliğindedir. Yaz okulunda ders alan öğrencinin GNO’su (Genel Not Ortalaması), yaz okulunda oluşan harf notları da dikkate alınarak yeniden hesaplanır. Yaz okulu öğrenci kayıtları, en geç yaz okulu başlangıcından önceki hafta içinde yapılır.
Yaz okulundan ders almak isteyen öğrenci, ilgili mevzuat hükümlerine göre yaz okulu öğretim ücreti ödemekle yükümlüdür.

Öğrenci, yaz okulunda açılan derslerden en çok 20 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir. Yaz okulu sonu itibarıyla mezun olma durumundaki öğrenci ise yaz okulunda en fazla 25 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir. Bu kredilere, diğer yükseköğretim kurumlarından alınan dersin/derslerin kredileri de dâhildir.

Öğrenciler, “Eskişehir Teknik Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği” uyarınca diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, ilgili birimin yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla ders/dersler alabilir.

 

Yaz okulunda başka bir üniversiteden ders almak istiyorum, ne yapmam gerekir?

Öğrenci, başka yükseköğretim kurumlarında açılan ve eşdeğerliği kabul edilen derslere en çok 20 AKTS, mezun durumdaysa en çok 25 AKTS sınırları aşmamak kaydıyla kayıt yaptırabilir. Ancak yaz okulunda Üniversitede açılan bir ders yerine, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmedikçe başka bir yükseköğretim kurumunda açılan bir ders alınamaz.

Başka bir üniversiteden ders almak isteyen öğrenci, almak istediği dersin eşdeğerliğinin onaylanması için Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'ne Yazokulu Kurumdışı Ders Alma Dilekçesi ile başvurmak zorundadır. Dilekçenin eklerinde öğrencinin transkripti, almak istediği dersin hem UMYO hem de başka üniversite/fakülte/bölümden alınmış onaylı ders içeriği eklenmek zorundadır.

 

Mezun oldum, önlisans diplomamı almak için ne yapmam gerekir?

Öğrenci İşleri Birimine başvurunuz.

 

İlişiğimi kesmek istiyorum, ne yapmam gerekir?

Öğrenci İşleri Birimine başvurunuz.

 

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile geçebileceğim bölümler nelerdir?

Her yıl ÖSYM tarafından yayınlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda Yüksekokul programlarından geçiş yapılabilecek fakülteler yayınlanmaktadır. Yüksekokulumuz programlarının geçiş yapabileceği programlar şunlardır:

Yüksekokul Programları

Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Programı

Elektrik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Fizik
Fizik Mühendisliği
Raylı Sistemler Mühendisliği

Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Programı

Endüstri Mühendisliği
Endüstri ve Sistem Mühendisliği
İmalat Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği
Raylı Sistemler Mühendisliği

Raylı Sistemler Makinistliği Programı

Endüstri Mühendisliği
Endüstri ve Sistem Mühendisliği
İmalat Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği
Raylı Sistemler Mühendisliği

Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Programı İnşaat Mühendisliği
Raylı Sistemler Mühendisliği

Raylı Sistemler İşletmeciliği Programı

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ulaştırma ve Lojistik
Uluslararası Lojistik
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
Uluslararası Lojistik Yönetimi

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Programı

    İnşaat Mühendisliği
Lojistik Yönetimi

Lojistik Programı

Havacılık İşletmeciliği
Lojistik Yönetimi İşletme
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
Ulaştırma ve Lojistik
Uluslararası Finans
Uluslararası Finans ve Bankacılık
Uluslararası Lojistik
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
Uluslararası Lojistik Yönetimi
Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı

Havacılık İşletmeciliği
Lojistik Yönetimi
Seyahat İşletmeciliği
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Turizm ve Otelcilik
Ulaştırma ve Lojistik
Uluslararası Lojistik
Turizm İşletmeciliği

 

Öğrenci kimlik kartımın barkodu çalışmıyor, ne yapmalıyım?

Öğrenci işlerine dilekçe ile başvurmalısınız. Başvurunuz sonrasında Öğrenci İşleri Birimimiz yeni kartınızın hazırlanması için girişimde bulunacak ve en kısa sürede kartınız öğrenci işlerinden alabileceksiniz.


Kimlik kartımı kaybettim, yenisini nasıl alabilirim?

Öğrenci kimlik kartının yenilenebilmesi için öncelikle kimlik kartı bedelini bankaya yatırmanız gerekmektedir. Banka dekontuyla birlikte öğrenci işlerine başvurarak dilekçe doldurmanız gerekmektedir. Başvurunuz sonrasında Öğrenci İşleri Birimimiz yeni kartınızın hazırlanması için girişimde bulunacak ve en kısa sürede kartınız öğrenci işlerinden alabileceksiniz.

Azami süre nedir?

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 44-c maddesinde azami süre şu şekilde belirtilmektedir:

"... kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın önlisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl, yüksek lisans programını azami üç yıl, doktora programını ise azami altı yıl..."  

 

Azami süre sonunda mezun olamadım, ne yapmam gerekir?

Ön lisans programları için azami süre 4 yıl (8 yarıyıl) olarak belirlenmiştir. Bu süre sonunda mezun olunamaması durumunda öğrenciye Ek Sınav hakkı verilir.  

Yüksekokul duyurularını takip ederek azami süre sonunda Yüksekokul’a dilekçe ile başvurmanız ve açılacak olan Ek Sınava girmeniz gerekmektedir.

 

Ek sınava başvurabilir miyim, nasıl?

Ön lisans programları için azami süre sonunda mezun olamayan öğrenciye Ek Sınav hakkı verilir.  Bunu için öğrencinin dilekçe ile Yüksekokulumuza başvurması gerekmektedir. 

Ek sınava girebilmek koşulu ilgili Senato kararında; "a) azami süreyi tamamlamış olmak;  b) son sınıf öğrencisi olamak" şeklinde tanımlanmıştır. 

Ek sınava kalan öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

 

"Azami süremi tamamladım ama mezuniyet için 2,0 not ortalamasını tutturamadım." Ne yapmalıyım?

Mezuniyet için tüm derslerini alıp başarılı olmuş ancak 2,00 ortalamasını sağlayamayan öğrencilere;

Not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır.

Öğrenciler Ek Sınava girmek istedikleri dilekçeyi doldurarak Yüksekokul Sekreterliğine teslim eder.

 

İsteğe Bağlı Hazırlık Eğitiminde başarısız oldum, ne yapmam gerekir?

İsteğe Bağlı Hazırlık Eğitimi alan öğrenciler ilk yılları sonunda hazırlıkta başarısız olsalar dahi bölümlerinde eğitimlerine başlayabilirler. Bunun için kayıtlı oldukları programın öğrenci işlerine dilekçe vermeleri gerekmektedir. Dilekçenin ne zamana kadar verileceği konusunda Yüksekokulumuz duyurularını takip ediniz. 

 

Kazandığım bölümde İsteğe Bağlı Hazırlık eğitimi var, ne yapmam gerekir?

Yüksekokulumuzda İsteğe Bağlı Hazırlık Eğitimi (İBH) olan programımız Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı'dır.

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programına kayıt yaptıran öğrencilerimizin İBH eğitimi alıp almayacaklarına ilişkin dilekçeyi kayıt esnasında doldurup teslim etmeleri gerekmektedir.  

Eğer öğrenci İBH eğitimi almak istemiyorsa doğrudan birinci sınıfa başlar.

İBH eğitimi almak isteyen öğrencinin Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına girmesi gerekmektedir. Sınav sonucuna göre oluşturulacak seviye gruplarında eğitim alan öğrenci yıl sonunda başarılı olması durumunda bir sonraki yılda bölüme devam eder. 

Hazırlık eğitimine başlayan öğrenci Yabancı Diller Yüksekokulunun duyurularını takip etmesi gerekmektedir.