Misyon ve Vizyon

MİSYON

Birlikte başarmaya odaklı ve kurum kültürüne sahip, ulusal ve küresel ölçekteki gelişme ve yeniliklere uyum sağlayacak bir Meslek Yüksekokulu olarak; çalışanlarımızın, öğrencilerimizin ve mezunlarımızın eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleriyle toplumun ve kuruluşların ihtiyaçlarına uygun bilgi, beceri ve tutum gösteren ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun insan gücü yetiştirmek, sektörel ve toplumsal gelişime katkıda bulunmaktır.

VİZYON

Güncel gelişmeleri ve yeni teknolojileri takip ederek nitelikli ve modern mesleki eğitim vermek, donanımlı ve nitelikli mezunlar yetiştirerek sektörel alanda gelişmeye ve toplumsal ilerlemeye katkı sağlamaktır.

TEMEL DEĞERLER
 • Toplumsal Sorumluluk
 • Bilimsel Yaklaşım
 • Akademik Özgürlük
 • Nitelikli İnsan Yetiştirme
 • Katılımcı Yönetim
 • Eğitim Yönetimi
 • Yenilikçilik
 • Disiplinler Arası Yaklaşım
 • Öğrenciye Destek
 • Topluma Hizmet
 • Sosyal, Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler
 • Çevreye Duyarlılık
 • Evrensellik
 • Şeffaflık