Tarihçe

Eskişehir Teknik Üniversitesi Ulaştırma Meslek Yüksekokulu 2012-2013 eğitim-öğretim yılında, Anadolu Üniversitesi Porsuk Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik, Raylı Sistemler İşletmeciliği, Raylı Sistemler Makine Teknolojisi, Raylı Sistemler Makinistliği, Raylı Sistemler Yol Teknolojisi, Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri, Uçak Teknolojisi programları ile; Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Lojistik Programlarını bünyesine alarak 9 programda eğitim ve öğretim faaliyetine başlamıştır.

18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanıp Yürürlüğe giren 7141 Sayılı ‘’Yükseköğretim Kanunu ve bazı kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun’’ ile Anadolu Üniversitesi’nden bazı birimleri ayrılarak ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ kurulmuş olup, Bu tarihten sonra Ulaştırma Meslek Yüksekokulu Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerine Eskişehir Teknik Üniversitesi bünyesinde  devam etmeye başlamıştır.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Ulaştırma Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan ulaştırma ile ilgili önlisans programları; "Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik", "Raylı Sistemler Makine Teknolojisi", "Raylı Sistemler İşletmeciliği",  "Raylı Sistemler Yol Teknolojisi" ve "Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri" Programları 2001-2002 öğretim yılında, “Raylı Sistemler Makinistliği" ve "Lojistik" Programları 2009-2010 öğretim yılında, "Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri" Programı ise 2010-2011 öğretim yılında öğretime başlamıştır.

Eskişehir şehir merkezinde bulunan Ulaştırma Meslek Yüksekokulu, TCDD Genel Müdürlüğü'nden Üniversitemize devredilen 7383 m² kapalı alana sahip, üç bloktan oluşan Porsuk Kampüsü'nde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Ulaştırma Meslek Yüksekokulu bünyesindeki tüm Programlar, Bologna Süreci’nde Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) kapsamında Ulaştırma Hizmetleri Temel Alanı içinde yer almaktadır.