Raylı Sistemler Makinistliği Programı


Dersler - AKTS Kredileri Öğretim Elemanları AKTS Bilgi Paketi

Program Profili

Ekonomik ve sosyal yaşamın en önemli unsurlarından olan ulaşım, gerek ülke gerekse kent boyutunda diğer etkenler ile etkileşim içindedir. Dünyada son yıllarda ortaya çıkan sosyal ve ekonomik alanlardaki gelişmeler; insanların daha rahat, güvenli yaşama ve zamanı ekonomik olarak kullanma isteğini ortaya çıkarmıştır. Demiryolu ulaşımının güvenli, hızlı olması ve ülke ekonomisi ile endüstrileşmesinde artan önemi son yıllarda ülkemizde de anlaşılmıştır. Demiryolu ulaşımında önemli görevler üstlenen makinistlerin çağdaş uygulamalarla yetiştirilmesi ülkenin önemli konularından biri olarak görülmektedir. Ulaştırma Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan Raylı Sistemler Makinistliği Programı ile demiryolu ulaşımında görev alacak, sorumluluk sahibi, görev bilinci yüksek insan gücü yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Üniversitemiz ile TCDD Genel Müdürlüğü arasında yapılan bir protokol çerçevesinde, TCDD Genel Müdürlüğünün bu eğitime her konuda destek vermesi öngörülmüştür.