Dersler - AKTS Kredileri

I. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori + Uygulama AKTS
EMAT101 Matematik I Zorunlu Dersler 3+0 4,0
İNG187 İngilizce I Zorunlu Dersler 3+0 3,0
RAY101 Raylı Sistem Bilgisi Zorunlu Dersler 3+0 5,0
RAY103 İş Güvenliği Zorunlu Dersler 2+0 3,5
RAY115 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri I Zorunlu Dersler 2+0 2,0
TAR165 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu Dersler
2+0 2,0
TRS102 Teknik Resim
Zorunlu Dersler
2+2 4,5
TÜR125 Türk Dili I Zorunlu Dersler 2+0 2,0
  Mesleki Seçmeli Ders (1)   - 4,0

 

II. YARIYIL 
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori + Uygulama AKTS
EMAT102 Matematik II Zorunlu Dersler 3+0 4,0
İNG188 İngilizce II Zorunlu Dersler 3+0 3,0
RAY102 Raylı Sistem Trafiği Zorunlu Dersler 3+0 4,0
RAY110 Ölçme Tekniği Zorunlu Dersler 2+2 5,0
RAY116 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri II Zorunlu Dersler 2+0 2,0
RAY126 Devre Analizi Zorunlu Dersler 4+2 6,0
TAR166 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu Dersler 2+0 2,0
TÜR126 Türk Dili II Zorunlu Dersler 2+0 2,0
  Seçmeli Ders (1)    -

2,0

 

III. YARIYIL  
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori + Uygulama AKTS
RAY201 Kent İçi Raylı Ulaşım Sistemleri I Zorunlu Dersler 3+0 4,0
RAY209 Enerji Tesisleri Zorunlu Dersler 2+2 4,0
RAY211 Elektrikli İşletme Tesisleri I Zorunlu Dersler 2+2 3,0
RAY213 Haberleşme Teknolojisi Zorunlu Dersler 2+2 3,0
RAY235 Elektronik Zorunlu Dersler 3+2 4,0
  Mesleki Seçmeli Dersler (3)   - 12,0

 

IV. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori + Uygulama AKTS
RAY202 Kent İçi Raylı Ulaşım Sistemleri II Zorunlu Dersler 3+0 4,0
RAY212 Elektrikli İşletme Tesisleri II Zorunlu Dersler 2+2 3,0
RAY214 Demiryolu Haberleşmesi Zorunlu Dersler 2+2 3,0
RAY218 Santral Teknolojisi Zorunlu Dersler 2+0 2,0
RAY234  Teknik İngilizce Zorunlu Dersler 3+0 3,0
RAY236 Sinyal Tekniği Zorunlu Dersler 2+2 3,0
UMYO297 Staj Zorunlu Dersler 0+2 5,0
  Mesleki Seçmeli Dersler (1)   - 3,0
  Seçmeli Ders (1)   - 4,0

 

Mesleki Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori + Uygulama AKTS
İŞL220 Çalışma Mevzuatı Mesleki Seçmeli Dersler 2+2 4,0
RAY107 Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Seçmeli Dersler 3+1 4,0
RAY228 Personel Bilgisi Mesleki Seçmeli Dersler 2+2 4,0
RAY230 Genel Yol Bilgisi Mesleki Seçmeli Dersler 2+2 4,0
RAY231 Genel Raylı Sistem İşletmeciliği Mesleki Seçmeli Dersler 2+2 4,0
RAY233 Genel Makine Bilgisi Mesleki Seçmeli Dersler 2+2 4,0
RAY237 Demiryollarının Tarihi Gelişimi Mesleki Seçmeli Dersler 2+2 4,0
RAY242 Bilgisayar Destekli Devre Analizi Mesleki Seçmeli Dersler 2+2 4,0
RAY244 Dijital Elektronik Mesleki Seçmeli Dersler 2+2 4,0
RAY255 Demiryolu Araçlarında Bakım ve Sertifikasyonu Mesleki Seçmeli Dersler 2+2 4,0
RAY257 Raylı Sistemlerde Yeni Teknolojiler Mesleki Seçmeli Dersler 2+2 4,0
RAY261  Raylı Sistem Araç Mekatroniği I Mesleki Seçmeli Dersler 3+1 4,0
RAY262 Raylı Sistem Araç Mekatroniği II Mesleki Seçmeli Dersler 3+1 4,0
RAY264 Raylı Ulaşımda Kültürel Değerler Mesleki Seçmeli Dersler 2+2 4,0
RAY266 Demiryolu Trafik Yönetiminde
Yeni Yaklaşımlar
Mesleki Seçmeli Dersler 2+2 4,0
RAY268 Demiryolu Teknolojisinde Bilimsel İlkeler Mesleki Seçmeli Dersler 2+2 4,0
TOP102 Topografya Mesleki Seçmeli Dersler 2+2 4,5
UMYO105 Temel Bilgisayar Kullanımı Mesleki Seçmeli Dersler 3+1 5,0

 

Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori + Uygulama AKTS
BEÖ155 Beden Eğitimi Seçmeli Dersler 2+0 2,0
SAN155 Salon Dansları Seçmeli Dersler 0+2 2,0
THU203 Topluma Hizmet Uygulamaları Seçmeli Dersler 0+2 3,0
ESTÜ101 Üniversite Hayatına Giriş Seçmeli Dersler 0+1 2,0
ESTÜ102 Müzakere Teknikleri Seçmeli Dersler 2+0 3,0
ESTÜ103 Seramik Tasarım Süreçleri Seçmeli Dersler 2+1 3,0
ESTÜ104 Akademik Başarı ve Yaşam
Becerileri 
Seçmeli Dersler 2+1 3,0
ESTÜ105 SQL ile Büyük Veri Analizi Seçmeli Dersler 2+2 4,5
ESTÜ106 Proje Yönetimi Seçmeli Dersler 2+1 3,0
ESTÜ111 Gönüllülük Çalışmaları Seçmeli Dersler 1+2 4,0
ESTÜ112 Herkes için Siber Güvenlik Seçmeli Dersler 2+0 2,0
ESTÜ113 Tasarım Odaklı Düşünme Seçmeli Dersler 3+0 3,0
ESTÜ114  Görsel Düşünme Seçmeli Dersler 3+0 3,0
ESTÜ115 Fotografik Bakış Seçmeli Dersler 2+1 3,0
ESTÜ116  Bilgisayar Destekli Tasarım I Seçmeli Dersler 3+0 3,0
ESTÜ117 Bilgisayar Destekli Tasarım II Seçmeli Dersler 3+0 3,0
ESTÜ118 Kavramlarla Görsel Düşünme Seçmeli Dersler 3+0 3,0
ESTÜ119 Flüt Seçmeli Dersler 3+1 3,0
ESTÜ120 Solfej Seçmeli Dersler 3+1 3,0
ESTÜ121 Piyano Seçmeli Dersler 3+1 3,0
ESTÜ122 Gitar Seçmeli Dersler 3+1 3,0
ESTÜ123 Çalışma Yaşamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Seçmeli Dersler 2+0 3,0
ESTÜ125 Bilim Felsefesi Seçmeli Dersler 3+0 3,0
ESTÜ127 Diksiyon Seçmeli Dersler 1+2 3,0
ESTÜ129 Yabancı Dil Olarak Türkçe - I Seçmeli Dersler 2+0 2,0
ESTÜ130 Yabancı Dil Olarak Türkçe - II Seçmeli Dersler 2+0 2,0
ESTÜ201 Türk İşaret Dili Seçmeli Dersler 3+0 3,0
ESTÜ203 Sosyolojiye Giriş Seçmeli Dersler 3+0 3,0
ESTÜ204 Etkin Okuma ve Yazma Becerileri Seçmeli Dersler 3+0 4,0
ESTÜ206 Finansal Okuryazarlık Seçmeli Dersler 3+0 3,0
ESTÜ301 Bilim İletişim Seçmeli Dersler 2+0 3,0
ESTÜ307 Çocuk Hakları ve Aile Eğitimi Seçmeli Dersler 2+0 2,0
ESTÜ401 Profesyonel Hayata Geçiş Seçmeli Dersler 1+1 2,0
ESTÜ402 Koçluk ve Liderlik Seçmeli Dersler 3+0 3,0
ESTÜ403 Temel Bilgisayar Kullanımı Seçmeli Dersler 3+0 4,0
ESTÜ405 Bilgisayar Programlama Seçmeli Dersler 3+0 5,0
UMYO296 İsteğe Bağlı Staj Seçmeli Dersler 0+2 5,0

Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Programı

Dersler - AKTS Kredileri
Öğretim Elemanları