Lojistik Programı


Dersler - AKTS Kredileri Öğretim Elemanları AKTS Bilgi Paketi

Program Profili

Üreticilerin içinde bulundukları rekabet koşullarının giderek zorlaşması lojistik faaliyetlerinin önemini arttırmıştır. Talep tahminleri, stok yönetimi, fiziksel dağıtım, taşımacılık ve depolama yönetimi gibi lojistik faaliyetlerinin etkin gerçekleştirilememesi organizasyonların üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası aktivitelerindeki başarısızlıklara sebep olmaktadır. Lojistik faaliyetlerinin yönetiminde, sunulan hizmetlerin sürekli iyileştirilmesi sağlanarak yüksek müşteri memnuniyetine ulaşılması, kaynak ve yatırımların optimum kullanılarak maliyetlerin azaltılması ve bulunulan sektörde rekabet avantajının yaratılması hedeflenir.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Ulaştırma Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Lojistik Programı ile lojistik faaliyetlerinin yapıldığı alanlarda sektörlerin gereksinim duyduğu uzman ara elemanları yetiştirilir. Lojistik Programında öğrencilere, sektörde deneyimli uzmanların ve alanında başarılı öğretim elemanlarının desteğiyle 2 yıllık bir eğitim sunularak, sektördeki lojistik faaliyetlerinin yürütülmesine ve geliştirilmesine destek sağlamak için ihtiyaç duyulan uzman ara elemanı-iş gücü yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Lojistik Programı